Folkebibliotekerne.

Bygningerne og de kunstneriske udsmykninger.
 


Af Lone Lambert Jensen og Thomas Laulund

 Start side
Up
Allerød Bibliotek
Ballerup bibliotek
Birkerød Bibliotek
Christianshavns bibliotek
Dragør bibliotek
Espergærde bibliotek
Farum bibliotek
Frederiksberg bibliotek
Frederikssund bibliotek
Frederiksværk bibliotek
Gentofte Hovedbibliotek
Gladsaxe Hovedbibliotek
Greve bibliotek
Helsinge bibliotek
Helsingør bibliotek
Herlev bibliotek
Hillerød bibliotek
Hjortespring bibliotek
Hørsholm bibliotek
Hvidovre bibliotek
Kastrupgaard bibliotek
KKB, Hovedbiblioteket
Lyngby, Stadsbiblioteket
Næstved bibliotek
Nørre Alslev bibliotek
Præstø bibliotek
Roskilde bibliotek
Rødovre Kommunebibliotek
Skibby bibliotek
Slangerup bibliotek
Tårnby bibliotek
Valby bibliotek
Vallø bibliotek
Vanløse bibliotek
Værløse bibliotek
Ølstykke bibliotek 

Frederiksberg Hovedbibliotek.

 Frederiksberg Bibliotek, facaden

 


NB. Biblioteket er væsentlig moderniseret i sommeren 2004. Denne artikel er fra foråret 1996.

Frederiksberg var da det blev bygget et, af de mest epokegørende biblioteker i folkebibliotekernes korte historie. Det var på én gang banebrydende og alligevel nok også sluteksponenten for sin tid. Oprindeligt videre udviklet og inspireret af de af Amerikanske Carnegie-Foundations opførte ét-rums biblioteker i begyndelsen af århundredet. Men det blev, som sagt, nok det sidste eksempel for sin epoke og de tanker der lå bag. Kort efter kom krigen og satte punktum for yderligere byggerier i større målestok med Frederiksberg som forbillede.

Og et ti år efter kom der atter en ny strømning fra USA, som karakteriseredes af større åbenhed i planløsningerne. For øvrigt er de fleste enige om at Frederiksberg blev så vellykket pga. det fremragende samarbejde mellem den daværende underbibliotekar, senere stadsbibliotekar, dr. phil. Georg Krogh-Jensen på den ene side og arkitekt H. C. Andresen på den anden.

I dag ligger biblioteket, som en majestætisk og symmetrisk bygning, der også udstråler autoritet og strenghed i sine rene linier - et rigtigt bogtempel. Det grønne kobbertag fuldender indtrykket af en bygning med en særlig mission og den friholdte plads foran medvirker selvfølgelig også til at lade bygningen træde frem.

Biblioteket var for datiden både opsigtsvækkende - i sin kompleksitet og ved sin enkelhed. Ideen var, at alt på forhånd havde fået form efter sin funktion. Hele husets opbygning er foretaget ud fra nogle meget klare og præcist definerede biblioteksfunktioner. Og der er, hvis man ser en oversigtsplan, klart en basilika form.

 

foyer.jpg (25660 bytes)

 

Det første man dog mødes af er et stort højloftet rum med et kæmpe stort rundt glas tag. Halvvejs oppe løber en balustrade rundt langs hele rummet. For enden hænger et nærmest stiliseret ur på den flotte pompeijansk røde bærende kapitæl.

Herfra kan man gå to veje - ja faktisk tre. På venstre og højre side af kapitælen ligger henholdsvis voksenafdelingen og børneafdelingen. Lige overfor skranken ligger indgangen til avislæsesalen.

 

salen besk.jpg (19295 bytes)

 

Rummene er udformede til indholdet fra starten, og biblioteket er stadig delt ind efter meget faste funktioner. Hovedrummet består altså af voksenudlånet, og her understreges hele det basilika-agtige med galleriopbygningen, som har aner til svundne tiders fyrste- og klosterbiblioteker. Det er senere brugt i andre bibliotekssammenhænge, men var ny til praktiske publikumsformål i folkebibliotekssammenhænge.

I hovedrummet/voksenudlånet giver en rækker vinduer i hver side øverst oppe, kombineret med et ovenlystag, hvorfra lyset nærmest sart spredes ud i rummet, det fuldendte tempel-indtryk.

Kunsten i Biblioteket

På billedet ovenfor kan ses en række malerier af Frede Christoffersen med titlen "Døgnet" . Et stykke foran biblioteket på pladsen står Gottfred Eichhoffs figurgruppe, "Solpigerne" fra 1971.

 

 


 

 

 

 

Frederiksberg Hovedbibliotek
Solbjergvej 21 - 25
2000 Frederiksberg

Tlf. 38 21 18 00
Fax 38 21 17 99


 

  • Byggeår: 1935
  • Arkitekter:H.C. Andresen.
  • Opført til biblioteksformål.
  • Permanent ophængt kunst
     

 
Klik på logo for at besøge bibliotekets hjemmeside